previous arrow
next arrow
Slider

DOBRODOŠLI

KMETIJA BRINJEVKA

Kmetija Brinjevka se nahaja na spodnjem Krasu – v Malem Dolu pri Komnu. Po pričevanjih naj bi Mali Dol nastala v srednjem veku, ko je rihemberški grof dodelil ozemlje današnje vasi trem bratom pastirjem.

KAJ POČNEMO?

EKOLOŠKA PRIDELAVA ZELENJAVE

Pridelki iz ekološke pridelave so pridelki najvišje kakovosti, saj so pridelani na popolnoma naraven način, v sozvočju z naravo in človekom.

SVEŽE

NA KMETIJI STRMIMO K TEMU, DA JE ZELENJAVA SVEŽA, KOT KRAŠKA JUTRA, POLNA VITAMINOV IN OKUSA. IZ NAŠIH NJIV PRIHAJA V DOMOVE LJUDI, V JAVNE ZAVODE NAMENJENE OTROKOM, MLADOSTNIKOM IN STAROSTNIKOM TER V RESTAVRACIJE IN GOSTILNE V NAJKRAJŠEM MOŽNEM ČASU, BREZ DOLGIH POTI.

KRASNO KRAŠKO

ODPRLI SMO TUDI VRATA DOMAČIJE, KJER LAHKO DOMAČINI IN TURISTI KUPUJEJO NAŠE PRIDELKE.

ZAKAJ K NAM?

V bližini kmetije ni industrije, avtoceste ali kakšnega drugega onesnaževalca. Pridelujemo sezonsko domačo zelenjavo, na način zdravega in ekološkega kmetovanja – kot je bilo nekoč. Strmimo k trajnostnemu razvoju narave in ranljivega kraškega okolja, ki ga imamo tako radi.​

KAJ PONUJAMO?

VABLJENI NA NAŠO KMETIJO


Kmetija Brinjevka je projekt, ki odpira nove možnosti, tako v smislu odpiranja novih delovnih mest, tudi za težje zaposlitve osebe, kakor tudi v smislu zdravega načina življenja.​

HITRO NAROČILO

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in Google Privacy Policy in Terms of Service .

Dolg naziv operacije: Simbioza sobivanja človeka in narave

Kratek naziv operacije: SOBIVANJE

Trajanje operacije: september 2021 do december 2022

Sofinanciranje operacije:

Operacija je bila v višini 57.454,34 EUR odobrena v okviru »3. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana v letu 2020, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja«. Javni poziv je objavila Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Krasa in Brkinov, z namenom podpore za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.

Sofinanciranje se izvaja s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

RAZVOJNO PARTNERSTVO VILLA FABIANI

Projekt je finančno podprla Evropska komisija

Več o programu na spletni strani PRP (Program razvoja podeželja)

Operacija v prvi vrsti nagovarja domače pridelovalce Krasa in Brkinov, ki so premajhni, da bi lahko zagotovili dovolj prodaje za svoje preživetje in razvoj svoje dejavnosti. Potrebujejo dodatno spodbudo.
Hkrati pa zasebni turistični ponudniki, ki zagotavljajo najvišjo kakovost storitve in privabljajo premožnejše goste, nimajo dovolj stika z lokalno ponudbo in tako ostajajo poslovne priložnosti neizkoriščene. Zavod Fabiani zato vzpostavlja novo prodajno verigo in pripravlja pogoje za nastanek nove blagovne znamke Vila Fabiani. Gre za butično kolekcijo pridelkov in izdelkov s kraško-brkinskega področja, ki so višje kakovosti in nosijo pečat lokalne identitete. Blagovna znamka bo imela enotno celostno podobo z aktivnim trženjem pri zahtevnejših kupcih. Nakup bo možen prek spletne trgovine, na posestvu Fabiani in različnih lokacijah območja.

NAZIV AKTIVNOSTI:

Vključitev v Podukrep 16.9.: Podpora za diverzifikacijo kmetijskih
dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim
vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o
okolju in hrani

NASLOV PROJEKTA:

SINERGIJA ZAPOSLITVENEGA CENTRA IN KMETIJ
Kot izvajalci a področju socialnega varstva in zaposlovanja opažamo, da
so potrebe po zaposlovanju oseb z zmanjšano delovno zmožnostjo se
povečujejo, še posebej je ta problem pereč na podeželju, zato bomo s
projektom skušali zagotoviti ohranitev in razvoj delovnih mest težje
zaposljivih oseb.

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

http://www.program-podezelja.si/