previous arrow
next arrow
Slider

DOBRODOŠLI

KMETIJA BRINJEVKA

Kmetija Brinjevka se nahaja na spodnjem Krasu – v Malem Dolu pri Komnu. Po pričevanjih naj bi Mali Dol nastala v srednjem veku, ko je rihemberški grof dodelil ozemlje današnje vasi trem bratom pastirjem.

KAJ POČNEMO?

EKOLOŠKA PRIDELAVA ZELENJAVE

Pridelki iz ekološke pridelave so pridelki najvišje kakovosti, saj so pridelani na popolnoma naraven način, v sozvočju z naravo in človekom.

SVEŽE

NA KMETIJI STRMIMO K TEMU, DA JE ZELENJAVA SVEŽA, KOT KRAŠKA JUTRA, POLNA VITAMINOV IN OKUSA. IZ NAŠIH NJIV PRIHAJA V DOMOVE LJUDI, V JAVNE ZAVODE NAMENJENE OTROKOM, MLADOSTNIKOM IN STAROSTNIKOM TER V RESTAVRACIJE IN GOSTILNE V NAJKRAJŠEM MOŽNEM ČASU, BREZ DOLGIH POTI.

KRASNO KRAŠKO

ODPRLI SMO TUDI VRATA DOMAČIJE, KJER LAHKO DOMAČINI IN TURISTI KUPUJEJO NAŠE PRIDELKE.

ZAKAJ K NAM?

V bližini kmetije ni industrije, avtoceste ali kakšnega drugega onesnaževalca. Pridelujemo sezonsko domačo zelenjavo, na način zdravega in ekološkega kmetovanja – kot je bilo nekoč. Strmimo k trajnostnemu razvoju narave in ranljivega kraškega okolja, ki ga imamo tako radi.​

KAJ PONUJAMO?

VABLJENI NA NAŠO KMETIJO


Kmetija Brinjevka je projekt, ki odpira nove možnosti, tako v smislu odpiranja novih delovnih mest, tudi za težje zaposlitve osebe, kakor tudi v smislu zdravega načina življenja.​

HITRO NAROČILO

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in Google Privacy Policy in Terms of Service .

Osnovni podatki o projektu:

 • Naziv ukrepa: ukrep M16 – Sodelovanje
 • Naziv podukrepa: podukrep M16.2 – Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih
  proizvodov, praks, procesov in tehnologij
 • Naziv projekta: »Inovativni protipožarni model celostne revitalizacije kmetij« (EIP)

Vrednost projekta:

 • celotna vrednost: 400.609,98 EUR
 • vrednost sofinanciranja: 239.965,46 EUR (59,9 %)

Trajanje projekta: 12.5.2023 – 11.5.2025 (24 mesecev)

Partnerstvo:

 • Stritih, svetovanje za trajnostni razvoj d.o.o., Bovec
 • Kmetija Volk, Suhorje
 • Sinergise, laboratorij za geografske informacijske sisteme d.o.o., Ljubljana
 • Javni zavod – Turizem Pivka, Pivka
 • Kmetija Jernejevi, Slavinje
 • Kmetija Janez Herlah, nosilec dop., Radegunda
 • Kmetija Frank, Topolc
 • Kmetija Brinjevka d.o.o. so.p., Mali dol
 • Biotehniški center Naklo, Strahinj
 • Zavod Jabolko, Metlika


Odobrena sredstva: 249.986,41 EUR

Trajanje projekta: 18.5.2022 – 18.5.2025

PROJEKT je SOFINANCIRAN s strani Evropske  unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Ukrep: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

Podukrep 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam za projekte EIP

Dolg naziv operacije: Simbioza sobivanja človeka in narave

Kratek naziv operacije: SOBIVANJE

Trajanje operacije: september 2021 do december 2022

Sofinanciranje operacije:

Operacija je bila v višini 57.454,34 EUR odobrena v okviru »3. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana v letu 2020, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja«. Javni poziv je objavila Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Krasa in Brkinov, z namenom podpore za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.

Sofinanciranje se izvaja s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.