previous arrow
next arrow
Slider

DOBRODOŠLI

KMETIJA BRINJEVKA

Kmetija Brinjevka se nahaja na spodnjem Krasu – v Malem Dolu pri Komnu. Po pričevanjih naj bi Mali Dol nastala v srednjem veku, ko je rihemberški grof dodelil ozemlje današnje vasi trem bratom pastirjem.

KAJ POČNEMO?

EKOLOŠKA PRIDELAVA ZELENJAVE

Pridelki iz ekološke pridelave so pridelki najvišje kakovosti, saj so pridelani na popolnoma naraven način, v sozvočju z naravo in človekom.

SVEŽE

NA KMETIJI STRMIMO K TEMU, DA JE ZELENJAVA SVEŽA, KOT KRAŠKA JUTRA, POLNA VITAMINOV IN OKUSA. IZ NAŠIH NJIV PRIHAJA V DOMOVE LJUDI, V JAVNE ZAVODE NAMENJENE OTROKOM, MLADOSTNIKOM IN STAROSTNIKOM TER V RESTAVRACIJE IN GOSTILNE V NAJKRAJŠEM MOŽNEM ČASU, BREZ DOLGIH POTI.

KRASNO KRAŠKO

ODPRLI SMO TUDI VRATA DOMAČIJE, KJER LAHKO DOMAČINI IN TURISTI KUPUJEJO NAŠE PRIDELKE.

ZAKAJ K NAM?

V bližini kmetije ni industrije, avtoceste ali kakšnega drugega onesnaževalca. Pridelujemo sezonsko domačo zelenjavo, na način zdravega in ekološkega kmetovanja – kot je bilo nekoč. Strmimo k trajnostnemu razvoju narave in ranljivega kraškega okolja, ki ga imamo tako radi.​

KAJ PONUJAMO?

VABLJENI NA NAŠO KMETIJO


Kmetija Brinjevka je projekt, ki odpira nove možnosti, tako v smislu odpiranja novih delovnih mest, tudi za težje zaposlitve osebe, kakor tudi v smislu zdravega načina življenja.​

HITRO NAROČILO

MEDGENVEZI

Dolg naziv operacije: Medgeneracijske vezi Krasa in Brkinov

Trajanje operacije: november 2018 do november 2020

Odobrena vrednost operacije z odločbo ARSKTRP: 40.551,66 EUR

Prijavitelj operacije: Brinjevka, socialne storitve, pridelava in predelava hrane d.o.o., so.p.

Partnerji operacije:

– Roman Mahne – ekološka sirarna Mahne,

– Univerza v Ljubljani,

– Art nepremičnine, trgovina in storitve, d.o.o.

– Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa »VEZI«.

LOKALNO JE ZDRAVO

Opis operacije: Lokalno je zdravo

Bolnišnica Sežana kot pobudnik in vodilni partner Lokalno je zdravo želimo poudariti pomen lokalno pridelane zdrave prehrane, zdravega prehranjevanja, spodbuditi širšo populacijo k nakupu in uživanju produktov lokalnih ponudnikov ter o pomenu zdravega prehranjevanja v času bolezni in rehabilitacije.

Cilji operacije:

– S projektom Lokalno je zdravo želimo poudariti pomen lokalno pridelane zdrave hrane in spodbuditi posameznike, kot javne ustanove, ki skrbijo za prehrano otrok, starejših in bolnih k nakupu in uživanju sezonskih produktov lokalnih ponudnikov.

– Spodbuditi želimo lokalne pridelovalce, da svoje lastne produkte ponudijo tržišču, da se medsebojno povežejo, saj bodo lahko tako zagotavljali celostno ponudbo lokalnih pridelkov pri preskrbi javnih zavodov s svežimi lokalnimi pridelki in proizvodi.

– S pobudo želimo vzpodbujati tudi k ponudbi viškov domače sezonsko pridelane zelenjave in sadja.

– Zelo pomembna je tudi vzpostavitev bolj osebnega odnosa in zaupanje med ponudnikom/proizvajalcem ter potrošnikom.

KRASMEET

Povzetek operacije: Vodilni partner ART NEPREMIČNINE d.o.o. se želi skupaj s svojimi lokalnimi partnerji na turistični trg dodatno umestiti s prepoznavno turistično ponudbo, ki bo osnovana na inovativnem mrežnem produktu, na odnosu do lokalne ekološke gastronomije, naravne in kulturne dediščine ter družbene odgovornosti.

Mrežo ponudnikov SREČAJmo KRAS – Krasmeet sestavljajo:

1. vodilni partner Art nepremičnine d.o.o., ki vodi ekološki turistični objekt St. Daniel in je eden od dveh slovenskih ponudnikov (edini na Krasu) v skupini Die BioHotels, največji evropski verigi ekoloških turističnih nastanitev.
2. partnerji v projektu želijo nadgraditi dosedanje medsebojno sodelovanje s povezavo v mrežo, ki bo skupno nastopala tudi na turističnem trgu (doma in v tujini) in z novim, skupnim produktom obiskovalcem na osmišljen in organiziran način ponudila doživljanje ekološkega in izvirnega Krasa. V mrežo se vključujejo ekološka kmetija Brinjevka d.o.o., so.p, biodinamična kmetija Kamnarjevi, kmetija Škapin – dopolnilna dejavnost na kmetiji (sirarstvo), Vinarstvo Čotar in ekološka kmetija Brhanovi, žganjekuha Ginbrin Erik Sarkič s.p., kamnoseštvo Simon Bele s.p. ter Društvo Vezi.