previous arrow
next arrow
Slider

DOBRODOŠLI

KMETIJA BRINJEVKA

Kmetija Brinjevka se nahaja na spodnjem Krasu – v Malem Dolu pri Komnu. Po pričevanjih naj bi Mali Dol nastala v srednjem veku, ko je rihemberški grof dodelil ozemlje današnje vasi trem bratom pastirjem.

KAJ POČNEMO?

EKOLOŠKA PRIDELAVA ZELENJAVE

Pridelki iz ekološke pridelave so pridelki najvišje kakovosti, saj so pridelani na popolnoma naraven način, v sozvočju z naravo in človekom.

SVEŽE

NA KMETIJI STRMIMO K TEMU, DA JE ZELENJAVA SVEŽA, KOT KRAŠKA JUTRA, POLNA VITAMINOV IN OKUSA. IZ NAŠIH NJIV PRIHAJA V DOMOVE LJUDI, V JAVNE ZAVODE NAMENJENE OTROKOM, MLADOSTNIKOM IN STAROSTNIKOM TER V RESTAVRACIJE IN GOSTILNE V NAJKRAJŠEM MOŽNEM ČASU, BREZ DOLGIH POTI.

KRASNO KRAŠKO

ODPRLI SMO TUDI VRATA DOMAČIJE, KJER LAHKO DOMAČINI IN TURISTI KUPUJEJO NAŠE PRIDELKE.

ZAKAJ K NAM?

V bližini kmetije ni industrije, avtoceste ali kakšnega drugega onesnaževalca. Pridelujemo sezonsko domačo zelenjavo, na način zdravega in ekološkega kmetovanja – kot je bilo nekoč. Strmimo k trajnostnemu razvoju narave in ranljivega kraškega okolja, ki ga imamo tako radi.​

KAJ PONUJAMO?

VABLJENI NA NAŠO KMETIJO


Kmetija Brinjevka je projekt, ki odpira nove možnosti, tako v smislu odpiranja novih delovnih mest, tudi za težje zaposlitve osebe, kakor tudi v smislu zdravega načina življenja.​

HITRO NAROČILO

Občina Divača je skupaj s partnerji projekta (Občina Sežana, Občina Komen, Občina Hrpelje -Kozina, Osnovno šolo dr. Bogomira Magajne Divača in Socialnim podjetjem Brinjevka) prijavila v letu 2017 skupno operacijo »Večnamenski objekt v Divači« na javni poziv LAS Krasa in Brkinov iz naslova podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Na pozivu smo vsi partnerji skupaj pridobili sredstva za sofinanciranje v višini 100.000,00 EUR od prijavljene skupne vrednosti operacije 184.076,91. Naložbo tako sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Brinjevka d.o.o., so.p. je pridobila sredstva za sofinanciranje v višini 4.204,91 EUR.

NAZIV AKTIVNOSTI:

Vključitev v Podukrep 16.9.: Podpora za diverzifikacijo kmetijskih
dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim
vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o
okolju in hrani

NASLOV PROJEKTA:

SINERGIJA ZAPOSLITVENEGA CENTRA IN KMETIJ
Kot izvajalci a področju socialnega varstva in zaposlovanja opažamo, da
so potrebe po zaposlovanju oseb z zmanjšano delovno zmožnostjo se
povečujejo, še posebej je ta problem pereč na podeželju, zato bomo s
projektom skušali zagotoviti ohranitev in razvoj delovnih mest težje
zaposljivih oseb.

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

http://www.program-podezelja.si/

KRASMEET

Povzetek operacije: Vodilni partner ART NEPREMIČNINE d.o.o. se želi skupaj s svojimi lokalnimi partnerji na turistični trg dodatno umestiti s prepoznavno turistično ponudbo, ki bo osnovana na inovativnem mrežnem produktu, na odnosu do lokalne ekološke gastronomije, naravne in kulturne dediščine ter družbene odgovornosti.

Mrežo ponudnikov SREČAJmo KRAS – Krasmeet sestavljajo:

1. vodilni partner Art nepremičnine d.o.o., ki vodi ekološki turistični objekt St. Daniel in je eden od dveh slovenskih ponudnikov (edini na Krasu) v skupini Die BioHotels, največji evropski verigi ekoloških turističnih nastanitev.
2. partnerji v projektu želijo nadgraditi dosedanje medsebojno sodelovanje s povezavo v mrežo, ki bo skupno nastopala tudi na turističnem trgu (doma in v tujini) in z novim, skupnim produktom obiskovalcem na osmišljen in organiziran način ponudila doživljanje ekološkega in izvirnega Krasa. V mrežo se vključujejo ekološka kmetija Brinjevka d.o.o., so.p, biodinamična kmetija Kamnarjevi, kmetija Škapin – dopolnilna dejavnost na kmetiji (sirarstvo), Vinarstvo Čotar in ekološka kmetija Brhanovi, žganjekuha Ginbrin Erik Sarkič s.p., kamnoseštvo Simon Bele s.p. ter Društvo Vezi.