VEČ O NAS

KMETIJA BRINJEVKA
KRATKA ZGODOVINA

V petek, 27. 9. 2013, je v Malem Dolu pri Komnu svoja vrata slavnostno odprla Kmetija Brinjevka, ki deluje kot socialno podjetje. Kmetijo Brinjevka je v dolgoročen najem dobilo socialno podjetje Brinjevka d.o.o, so.p. iz Sežane. Ustanovitelj socialnega podjetja Brinjevka d.o.o, so.p. je Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa “VEZI” iz Štorij. Program odprtja je začela mag. Katarina Tomažič z uvodnim pozdravom, ki mu je sledil nagovor g. Damijana Grmeka iz Občine Komen. Nato sta organizacijska vodja kmetije, ga. Nataša Varšek Furlan, in agronom kmetije, g. Vojko Vidrih, predstavila delovanje kmetije, ki obsega približno 3 ha kmetijskih površin in bo delovala kot ekološka kmetija. Sledil je nagovor gonilne sile Društva Vezi in Brinjevke, ge. Vide Mesar, ki je v čustvenemu nagovoru poudarila, da ji je v veliko veselje, da je njena rojstna kmetija postala nov dom socialnega podjetja Brinjevka in se zahvalila vsem, ki so k temu pripomogli, še posebej svojima sestrama. Program odprtja so popestrili učenci Osnovne šole Komen in kitarski duo. Sledil je ogled kmetije s pokušino domačih prigrizkov.

V sodelovanju z domačini nam je v tej kraški dolini do sedaj uspelo pridobiti približno 4 ha obdelovalne površine. Razvijamo dejavnosti na področju ekološkega kmetijstva v povezavi z varovanjem naravne in kulturne dediščine ter razvojem ponudbe ekološkega turizma. V bližini kmetije ni industrije, avtoceste ali kakšnega drugega onesnaževalca. Pridelujemo sezonsko domačo zelenjavo, na način zdravega in ekološkega kmetovanja – kot je bilo nekoč. Stremimo k temu, da sveža zelenjava – polna vitaminov in okusa, prispe v domove ljudi, v javne zavode namenjene otrokom, mladostnikom, starostnikom, kakor tudi v nekatere restavracije in gostilne, v najkrajšem možnem času, brez dolgih transportov in hladilnic. Obiskovalcem nudimo tudi ogled kmetije in pokušnjo naših pridelkov ter izdelkov.

PREDSTAVITEV BRINJEVKA D.O.O., SOCIALNO PODJETJE

Podjetje Brinjevka d.o.o., so.p. je pravna oseba z obliko družbe z omejeno odgovornostjo in pridobljenim statusom socialnega podjetja tipa B. Ustanovljeno je bilo 12.12. 2012 v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu in je v 100% lasti Društva za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa “Vezi”.

Pričeli smo s pridelovanjem zelenjave na Malem Dolu pri Komnu. Naše operativne dejavnosti zajemajo zlasti naslednja področja:

• Socialno varstvo

• Družinsko varstvo

• Varstvo invalidov

• Zagotavljanje socialne vključenosti, spodbujanja zaposlovanja in poklicnega usposabljanja oseb, ki so brezposelne ali jim grozi brezposelnost

• Ekološko proizvodnjo hrane

• Druga področja

KAKOVOST&ZAUPANJE

CERTIFIKAT

Certifikat je uradni dokument, ki ga izda kontrolna organizacija, s katerim potrjuje skladnost pridelave, predelave, pakiranja, skladiščenja in transporta ekoloških pridelkov, živil in krmil, z veljavnimi predpisi za ekološko kmetijstvo.

NEPRISTRANSKE IN NEODVISNE KONTROLE

Zaupajte skupini izkušenih strokovnjakov v Inštitutu, ki izvaja nepristransko in neodvisno kontrolo in certificiranje na območju celotne Slovenije.

INŠTITUT KON-CERT MARIBOR

Inštitut KON-CERT Maribor je akreditiran s strani javnega zavoda Slovenska akreditacija po standardu SIST EN 45011:1998 za certificiranje procesov iz ekološke pridelave oziroma predelave kmetijskih pridelkov in živil.

CILJI KMETIJE

  • nuditi ekološko zelenjavo skozi vse leto
  • ohranjanje avtohtonih vrst zelenjave s pridelovanjem lastnih sadik
  • razširitev ponudbe – pridelava novih pridelkov in kultur zaradi zagotavljanja ustrezne klime; ponudba
  • zmanjšati občutljivost in odvisnost od vremenskih pojavov in tveganja pri pridelovanju kar zmanjšuje škodo na kmetijskih pridelkih;
  • izboljšanje pogojev za pridelavo (uravnavanje zračne vlage, zagotavljanje opraševanja, zmanjšanje pripeke …) s čimer bi dosegli bolj bogat in kakovosten pridelek;
  • zmanjšanje enostavnih ročnih opravil in uporaba zaposlenih pri višje dodanih delih (predelavi, trženju, razvijanju novih programov…)
  • razbremenitev okolja z manjšo uporabo škropiv in manjšo porabo vode;
  • povečanje tržnega deleža in višjo konkurenčnost.

ZAŠČITNI ZNAKI

ZNAK BIO

Znak BIO podeljuje Inštitut KON-CERT Maribor in zagotavlja skladnost pridelave, predelave, pakiranja, skladiščenja in transporta ekoloških pridelkov, živil in krmil z veljavnimi predpisi za ekološko kmetovanje.

Pravico do uporabe tega zaščitnega znaka pridobite z veljavnim certifikatom za ekološko pridelavo oziroma predelavo, podeljenim s strani Inštituta KON-CERT Maribor.zdelke, uvožene iz tretjih držav.

NACIONALNI ZAŠČITNI ZNAK »EKOLOŠKI«


Nacionalni zaščitni znak »ekološki« zagotavlja skladnost pridelave, predelave, pakiranja, skladiščenja in transporta ekoloških pridelkov, živil in krmil, z veljavnimi predpisi za ekološko kmetijstvo.

Pravico do uporabe tega zaščitnega znaka pridobite na osnovi veljavnega certifikata pooblaščenega certifikacijskega organa s strani države. Vlogo za uporabo zaščitnega znaka je potrebno oddati na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

URADNI ZNAK EVROPSKE UNIJE ZA EKOLOŠKA ŽIVILA


Uradni znak Evropske unije za ekološka živila lahko uporablja vsak, ki izpolnjuje pogoje za ekološko pridelavo in predelavo, določene v Uredbi Sveta (ES) 834/2007 in Uredbi Komisije (ES) 889/2008 ter ima pridobljen certifikat ustreznega pooblaščenega certifikacijskega organa s strani države. Potrošnikom daje znak zagotovilo o izvoru in kakovosti živil.

Od julija 2010 je ta znak obvezen za vse predpakirane ekološke živilske izdelke znotraj Evropske unije, prav tako pa je dovoljena tudi prostovoljna raba znaka za nepredpakirana ekološka živila, ki so bila proizvedena znotraj EU, ali za vse ekološke izdelke, uvožene iz tretjih držav.