ZAVOD ZA PREDELAVO HRANE IN TURIZEM BODIKA – ZAPOSLITVENI CENTER

ZAVOD ZA PREDELAVO HRANE IN TURIZEM BODIKA – ZAPOSLITVENI CENTER je pravna oseba posebnega pomena, ki zagotavlja zaščitena delovna mesta invalidom, ki zaradi invalidnosti dosegajo od 30 do 70% pričakovanih delovnih rezultatov in jim je Zavod RS za zaposlovanje izdal odločbo, da so zaposljivi le na zaščitenih delovnih mestih.

V zaposlitveni center se lahko vključi oseba, ki je pridobila odločbo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje o zaposljivosti v zaščitni zaposlitvi. Odločbo o zaposlitvi v zaščitni zaposlitvi oseba lahko pridobi tekom procesa zaposlitvene rehabilitacije. Zaposlitvena rehabilitacija – usposabljanje na ustreznem delovnem mestu oziroma v izbranem poklicu se izvaja pri delodajalcu in traja od 3 do 24 mesecev.

Zaposleni na bodiki