ZAKAJ K NAM

V bližini kmetije ni industrije, avtoceste ali kakšnega drugega onesnaževalca. Pridelujemo sezonsko domačo zelenjavo, na način zdravega in ekološkega kmetovanja – kot je bilo nekoč. Strmimo k trajnostnemu razvoju narave in ranljivega kraškega okolja, ki ga imamo tako radi.

Brinjevka na Malem Dolu

Ko brinjevka preleti kraške ravni,
na trti za trenutek postoji.
Poglej, v Malem Dolu pri Komnu,
vse te dobre ljudi,
kako na poljih in na gmajni,
med kamnitimi zidovi,
z naravo pletejo nežne, prijateljske vezi.

                     (ekipa Kmetije Brinjevka)

Na kmetiji nam spoštljiv odnos do zemlje, naših prednikov in soljudi, ni tuj. Ker jo pridelujemo s srcem, si želimo, da bi naša zelenjava dopolnjevale čim več obrokov, saj:

– je podjetje Brinjevka d.o.o., so.p. mlado podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 2012 v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu in je v 100% lasti Društva za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa »Vezi«;

– je namen družbe ustvarjanje dobička z namenom ustvarjanje novih delovnih mest in vključevanje ranljivih skupin v delo ter zagotavljanje razvoja dejavnosti;

– pridelujemo s smernicami ekološke pridelave z najvišjo kakovostjo na popolnoma naraven način – z uporabo organskih gnojil, kolobarjenjem, uporabo zelenega gnojenja, brez uporabe pesticidov, gensko spremenjenih organizmov in umetnih gnojil;

– ekološka zelenjava vsebuje višje vrednosti hranilnih snovi in poln, bogat okus;

– želimo omogočit razvoj podeželja in povezovati ljudi ter lokalne ponudnike.

Naša zelenjava je sveža, bogata z okusom in vitamini. Pridelana je z marljivimi rokami, svežino jutranje rose, dotiki sonca in kraške burje. Nakup naših pridelkov je, poleg strmljenja k najvišji kakovosti zelenjave, tudi podpora zaposlovanju socialno ranljivih družbenih skupin, lokalno pridelani hrani in trajnostnemu razvoju narave ter okolja. Kras, njegovo pokrajino in ranljiva tla, skozi katere voda, ki s površin s seboj odnaša različne snovi, polni kraške vodonosnike, ki so naš glavni vir pitne vode, želimo ohraniti v vsej njegovi pestrosti in bogatosti – za nas in naše zanamce.