EKOLOŠKA PRIDELAVA ZELENJAVE

Pridelki iz ekološke pridelave so pridelki najvišje kakovosti, saj so pridelani na popolnoma naraven način, v sozvočju z naravo in človekom. Ekološka pridelava na kmetijskih zemljiščih temelji na:

  • uporabi organskih gnojil za ekološko pridelavo;
  • vzdrževanju optimalne oskrbljenosti tal s hranilnimi snovmi;
  • pravilnem vrstenju kmetijskih rastlin (širok kolobar);
  • vključevanju metuljnic v kolobar (detelje, grah, soja, fižol, …);
  • vzdrževanju neprekinjene zelene odeje na njivskih površinah (setev dosevkov z globokim koreninskim sistemom in veliko organske mase);
  • zbiri ustreznih vrst in sort rastlin, vzdrževanju ravnovesja populacij med plenilcem in plenom (npr. ličinke pikapolonic in uši);
  • mehanskem varstvu gojenih rastlin pred njihovimi konkurenti.