LOKALNO JE ZDRAVO

Opis operacije: Lokalno je zdravo

Bolnišnica Sežana kot pobudnik in vodilni partner Lokalno je zdravo želimo poudariti pomen lokalno pridelane zdrave prehrane, zdravega prehranjevanja, spodbuditi širšo populacijo k nakupu in uživanju produktov lokalnih ponudnikov ter o pomenu zdravega prehranjevanja v času bolezni in rehabilitacije. 

Cilji operacije:

– S projektom Lokalno je zdravo želimo poudariti pomen lokalno pridelane zdrave hrane in spodbuditi posameznike, kot javne ustanove, ki skrbijo za prehrano otrok, starejših in bolnih k nakupu in uživanju sezonskih produktov lokalnih ponudnikov.

– Spodbuditi želimo lokalne pridelovalce, da svoje lastne produkte ponudijo tržišču, da se medsebojno povežejo, saj bodo lahko tako zagotavljali celostno ponudbo lokalnih pridelkov pri preskrbi javnih zavodov s svežimi lokalnimi pridelki in proizvodi.

– S pobudo želimo vzpodbujati tudi k ponudbi viškov domače sezonsko pridelane zelenjave in sadja.

– Zelo pomembna je tudi vzpostavitev bolj osebnega odnosa in zaupanje med ponudnikom/proizvajalcem ter potrošnikom.

Aktivnosti operacije: 

– Z »VIKENDI LOKALNO JE ZDRAVO« se bo predstavila ponudba lokalnih ponudnikov in proizvajalcev tudi na stojnicah na vseh pomembnih frekventnih lokacijah, zlasti ob večjih prireditvah v občinah Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina in Komen, ki jih pokriva LAS KRASA IN BRKINOV. 

– Obiskovalci spletne strani bodo seznanjeni s ponudbo zdrave, lokalno pridelane hrane različnih vrst, sezonske zelenjave in sadja.

– Na spletni strani bodo obiskovalci seznanjeni o prednostih lokalno pridelane kakovostne hrane za zdravje ter o izbiri hrane in priprave obrokov v primeru bolezni in rehabilitacije.

– Vprašanja bodo lahko zastavili tudi svetovalcu za prehrano-nutricionistu ter dobili nasvet o izbiri prehrane glede na njihovo zdravstveno stanje.

– Obiskovalci spletne strani www.lokalno-zdravo.si bodo seznanjeni s ponudbo zdrave, lokalno pridelane hrane različnih vrst, sezonske zelenjave in sadja.

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«, hiperpovezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm) in hiperpovezava na spletno stran PRP (www.program-podezelja.si).