NARAVOSLOVNI DAN NA KMETIJI BRINJEVKA (vrtci, šole)

naravnoslovni

PROGRAMI ZA OTROKE – OGLED KMETIJE:

Odločili smo se da odpremo vrata za vse vrtce, šole in druge obiskovalce, ki želijo spoznati kako gospodariti na naravi prijazen način, brez negativnih vplivov na okolje in naravo. Menimo, da je ekološka kmetija najboljša učilnica, kjer se otroci prek vida, sluha, dotika, okusa, vonja in sodelovanja naučijo, kako se prideluje hrana, ki je naravi in ljudem prijazna.

Za šole in vrtce ponujamo voden ogled in predstavitev kmetije skozi tri različne sklope aktivnosti, ob zaključku naravoslovnega dne pa udeležencem ponudimo zdravo in uravnoteženo eko malico  »BRINJEVKA« (pridelki z naše kmetije).

 

Program bomo prilagodili upoštevajoč otrokovo starost, letni čas, vremenske razmere in želje ter potrebe izobraževalne ustanove.

 

SKLOPI AKTIVNOSTI

 

 

 Obiščite nas!