KMETIJA BRINJEVKA

KRATKA ZGODOVINA

V petek, 27. 9. 2013, je v Malem Dolu pri Komnu svoja vrata slavnostno odprla Kmetija Brinjevka, ki deluje kot socialno podjetje. Kmetijo Brinjevka je v dolgoročen najem dobilo socialno podjetje Brinjevka d.o.o, so.p. iz Sežane. Ustanovitelj socialnega podjetja Brinjevka d.o.o, so.p. je Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa "VEZI" iz Štorij. Program odprtja je začela mag. Katarina Tomažič z uvodnim pozdravom, ki mu je sledil nagovor g. Damijana Grmeka iz Občine Komen. Nato sta organizacijska vodja kmetije, ga. Nataša Varšek Furlan, in agronom kmetije, g. Vojko Vidrih, predstavila delovanje kmetije, ki obsega približno 3 ha kmetijskih površin in bo delovala kot ekološka kmetija. Sledil je nagovor gonilne sile Društva Vezi in Brinjevke, ge. Vide Mesar, ki je v čustvenemu nagovoru poudarila, da ji je v veliko veselje, da je njena rojstna kmetija postala nov dom socialnega podjetja Brinjevka in se zahvalila vsem, ki so k temu pripomogli, še posebej svojima sestrama. Program odprtja so popestrili učenci Osnovne šole Komen in kitarski duo. Sledil je ogled kmetije s pokušino domačih prigrizkov.

V sodelovanju z domačini nam je v tej kraški dolini do sedaj uspelo pridobiti približno 4 ha obdelovalne površine. Razvijamo dejavnosti na področju ekološkega kmetijstva v povezavi z varovanjem naravne in kulturne dediščine ter razvojem ponudbe ekološkega turizma. V bližini kmetije ni industrije, avtoceste ali kakšnega drugega onesnaževalca. Pridelujemo sezonsko domačo zelenjavo, na način zdravega in ekološkega kmetovanja - kot je bilo nekoč. Stremimo k temu, da sveža zelenjava – polna vitaminov in okusa, prispe v domove ljudi, v javne zavode namenjene otrokom, mladostnikom, starostnikom, kakor tudi v nekatere restavracije in gostilne, v najkrajšem možnem času, brez dolgih transportov in hladilnic. Obiskovalcem nudimo tudi ogled kmetije in pokušnjo naših pridelkov ter izdelkov.

 

PREDSTAVITEV BRINJEVKA D.O.O., SOCIALNO PODJETJE

Podjetje Brinjevka d.o.o., so.p. je pravna oseba z obliko družbe z omejeno odgovornostjo in pridobljenim statusom socialnega podjetja tipa B. Ustanovljeno je bilo 12.12. 2012 v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu in je v 100% lasti Društva za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa "Vezi".

Pričeli smo s pridelovanjem zelenjave na Malem Dolu pri Komnu. Naše operativne dejavnosti zajemajo zlasti naslednja področja:

• Socialno varstvo

• Družinsko varstvo

• Varstvo invalidov

• Zagotavljanje socialne vključenosti, spodbujanja zaposlovanja in poklicnega usposabljanja oseb, ki so brezposelne ali jim grozi brezposelnost

• Ekološko proizvodnjo hrane

• Druga področja