Ekološka pridelava zelenjave

Pridelki iz ekološke pridelave so pridelki najvišje kakovosti, saj so pridelani na popolnoma naraven način, v sozvočju z naravo in človekom.

Ekološka pridelava na kmetijskih zemljiščih temelji na:

uporabi organskih gnojil za ekološko pridelavo;

vzdrževanju optimalne oskrbljenosti tal s hranilnimi snovmi;

pravilnem vrstenju kmetijskih rastlin (širok kolobar);

vključevanju metuljnic v kolobar (detelje, grah, soja, fižol, ...);

vzdrževanju neprekinjene zelene odeje na njivskih površinah (setev dosevkov z globokim koreninskim sistemom in veliko organske mase);

zbiri ustreznih vrst in sort rastlin, vzdrževanju ravnovesja populacij med plenilcem in plenom (npr. ličinke pikapolonic in uši);

mehanskem varstvu gojenih rastlin pred njihovimi konkurenti.