Kmetija Brinjevka & Zavod Bodika

V sodelovanju z zavodom Bodika zaposlujemo ranljive družbene skupine.